Kolejny boss na poziomie mythic umarł! Tym razem pokonaliśmy Aggramara, 10-tego przeciwnika w Antorus, the Burning Throne. Nikt nie spodziewał się, że taka pullka może nieść ze sobą first killa!

Przed nami jeszcze progress Argusa, ostatniego bossa w tym raidzie.

furiavsaggramar